ارتباط با ما

ثابت : ٧٧٢٢٣٩۵۴ ـ ٠٢١

فکس : ٧٧٢٢٣٩۵۴ – ٠٢١

ساعت کاری : ۹ الی ١۷، پنجشنبه ۹ الی ۱۳

آدرس انبار: تهران – نارمک خیابان شهید معصومى (٣٢غربى )کوى دوم پلاک ۶ واحد ٣

کد پستى : ١۶٨٣۶١۵٨١١

شکایات و نظرات خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید

ایمیل : farazdid.ir/@gmail.com